SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Zorlu PSM Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Zorlu Ailesi’nin yaratıcı endüstrilerin ülkelerin ve bireylerin gelişimlerindeki etkisine olan inancıyla hayata geçirdiği Zorlu PSM, modern, genç ve yenilikçi kimliğiyle, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yolculuğunda toplumla duygusal bağ kurma, sosyal fayda yaratma konusunda kıymetli bir değer olarak öne çıkıyor. Kültür sanat sektörünün öncü kurumlarından biri olarak, işimizin toplumsal, çevresel ve ekonomik temas noktalarında eşitsizliklerin azaltılmasında dönüştürücü ve yol gösterici bir rol oynamayı amaçlıyoruz.

Zorlu PSM’de Zorlu Holding’in sürdürülebilirlik yaklaşımı Akıllı Hayat 2030’u referans alarak daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapıyor, radikal iş birliklerinden güç alıyoruz.

Sürdürülebilir iş yapış biçimleri, yeşil alışkanlıklar ve ekosistem düşüncesine olan inanç ile Dünya’yı korumak için sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Enerjiyi verimli kullanıyor, karbon ve su ayak izimizi azaltmak için çalışıyor ve atıklarımızı geri dönüştürüyoruz.

Zorlu PSM’de, içinde bulunduğu Zorlu Center ile birlikte 1 Haziran 2021’den itibaren temiz enerji kullanılmaktadır. Enerji tasarrufu prensibini hem sahnelerimizde hem de ofisten kulise her alanda uyguluyoruz.

Işık envanterimizin %28’i düşük enerji sarfiyatlı LED ampullü ekipmanlar olmakla birlikte %72’si daha düşük ömürlü ve yüksek enerji sarfiyatlı tungsten ampullü ekipmanlardan oluşmaktadır. 4 sene içerisinde LED ampul tabanlı ekipmanlarımızın mevut oranını %50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz.

Geri dönüşüm ve çöp ayrıştırma sayesinde atıklarımızın çevresel etkisini azaltmaya dikkat ediyoruz.

Dijital Bilet uygulamasıyla bilet satın alma süreçlerimizi dijitalleştirerek %60 kağıt bilet kullanımını azalttık.

Ayrıca temiz hava kalitesinin sürekliliğini sağlamak için yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisi kullanılmaktadır.

Zorlu PSM, metro hattına direk bağlantısı sayesinde toplu taşıma ile kolayca gelinebilecek bir konumdadır.

Çatısı altında yer aldığımız Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin önemli dallarından biri olan Eşit Bi’Hayat kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kurum kültürü haline gelmesi için çalışıyor, “Eşit işe eşit ücret” ilkesiyle hareket ediyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ortaklığında oluşturulan, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women's Empowerment Principles - WEPs) imza atarak kadınların hayatın her alanında güçlenmesini desteklediğimizi beyan ettik.

Son olarak 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de kadın girişimciliğini artırmak ve kadınların istihdamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan KAGİDER’in Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasyonuna başvurararak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya için yeni bir adım daha attık.

1+1 Engelsiz Erişim biletimizle; özel ihtiyacı olan misafirlerimizin refakatçi biletlerinden ücret almıyoruz. Refakatçi ile gelemeyen misafirlerimize ise, istenildiği taktirde kapıdan yerlerine oturana kadar eşlik ediyoruz.

Zorlu PSM kapı girişinden sahnelerimize, mekan içinde tekerlekli sandalye ile engelsiz erişmek mümkündür. Ayakta düzenlediğimiz etkinliklerde tekerlekli sandalye kullanan misafirlerimiz için yükseltme platformu kullanılmaktadır.

Görme engelli misafirlerimiz için iş ortaklarımızdan Turkcell’in Hayat Ortağım projesi ile yeni bir iş birliğine gittik. Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde PSM prodüksiyonlu bazı oyunlarımıza sesli betimleme özelliği getirdik. Bu uygulamamızı Turkcell sahnelerimizdeki farklı oyunlarımızda da hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Görme engelli misafirlerimiz ayrıca rehber köpekleri ile etkinliklerimize katılabilirler.

Daha detaylı bilgi için lütfen Zorlu PSM çağrı merkezi ile iletişime geçin.

Herkesi sanatla yakınlaştırmayı amaçlayan projelerimizi artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’da dezavantajlı bölgelerde yaşayan hayatında hiç konsere ya da tiyatroya gidememiş yetişkinleri ve çocukları, alanında uzman sivil toplum kuruluşları SosyalBen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın ortaklığında “İlk Konserim, İlk Tiyatrom PSM’de” projesiyle PSM’deki konser ve tiyatro etkinliklerimizde ağırlıyoruz. 10 yıldır kültür sanat hayatını geliştirmeyi ilke edinmiş bir kurum olarak toplumun farklı kesimlerinin nitelikli kültür sanat etkinliklerine erişimini artırmayı hedefliyoruz.

Zorlu PSM olarak bu sanatsever kitlemiz içerisinde gençler kuşkusuz çok önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve sanatı daha ulaşılabilir kılmayı amaç edindiğimiz “Son Dakika Koltuğum” projesini gençlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Akbank’ın Tosla uygulaması ile iş birliğinde olduğumuz projede, Tosla uygulamasına kaydolan öğrenciler, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 1 TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak o günün etkinliklerine katılabiliyor.

Sahne önünde ve arkasında çalışan sanatçı, teknisyen ve görevlilerin ISG prosedürlerine bağlı olarak sigortalı çalışması prensibiyle hareket ediyoruz. Çalışanlarımıza periyodik rutinlerle ISG eğitimi veriyoruz.

Çalışma alanındaki kazaların pek çoğu etraftaki riskleri görememekten kaynaklanmaktadır. Kurulum ve sökümlerde çalışanların alanı sağlıklı şekilde görebilmelerini sağlamak için, sahnelerimizde şov ışıkları haricinde çalışma ışıkları bulunmaktadır. Bu ışıkların seçiminde de uzun ömürlü ve düşük güç tüketimli LED tabanlı aydınlatmaları tercih ediyoruz.

Zorlu Holding’in çalışanların yetkinlik ve potansiyellerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri amacıyla başlattığı Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi kapsamında Zorlu PSM çalışanları gönüllülük aktivitelerinde bulunuyor.

Kıvılcımlar kapsamında Bilim Kahramanları, Çocuk Eğitim Derneği, Dem Derneği, Down Sendromu Derneği, Empati Derneği, Gülmek İyileştirir Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Kodluyoruz Derneği, Temel İhtiyaç Derneği, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada geliyoruz.

Çalışanlarımızın 21. yüzyıl yetkinlikleri ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık kazanmalarını için kurumsal eğitim programlarımız aracılığıyla, sürekli öğrenimlerini destekliyoruz.

Kültür sanat alanını kariyer olarak değerlendirmek isteyen genç profesyonellere tercih ettikleri departmanlarda staj imkanı sunuyoruz.

Diğer yandan kültür sanat sektörünün öncü ve örnek konumdaki kurumlarından biri olarak sektörümüzü geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı da genişleterek sürdürüyoruz. Kültür sanat alanında halihazırda çalışan veya kariyerini bu alanda geliştirmeye hedefleyenler için nitelikli öğrenimin değerinin farkındayız.

Bu bağlamda insan kaynakları alanında farklı programları olan Zorlu PSM Akademi oluşumumuz ile Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Bilgi Üniversitesi arasında yeni bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. İş birliğimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Sahne Yönetimi’ sertifika programı ile sahne yönetimi alanında kariyer yolculuğuna başlamayı ve devam etmeyi hedefleyen herkesin yoluna ışık tutmayı hedefliyoruz.

Önemli iş ortaklarımız olarak gördüğümüz tedarikçilerimizin, uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumunu başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Tedarikçilerimizi seçerken, Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal yasa ve yönetmelikler ışığında hazırlanan Zorlu Holding Tedarik İlkelerine (İlkeler) uyumunu gözetiyoruz.

Çocuk işçilik ve zorla çalıştırmanın engellenmesi, ayrımcılığın önlenmesi, insani muamele, ücretlendirme, çalışma saatleri, dernek özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, iş sağlığı ve günvenliği çevre ve etik prensiplerimizin yer aldığı Zorlu Holding Tedarikçi İlkeleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Tedarikçilerimizin İlkeler’e uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, gerekli görülen hallerde eğitimler düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda denetim kapsamında tedarikçilerden gerektiğinde ilkelere uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmalarını bekliyoruz.