AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile tüketicilerimize ve kurumsal müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

1) Şirketimizin Ürün/Hizmet satış süreçleri ve Başvuru süreçleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel Veri

 • Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)
 • İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası)
 • Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün/hizmet bilgisi, iade/değişik bilgisi, fatura ve ödeme bilgileri)

İşlenme Amacı

 1. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve/veya iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 2. Sponsorluk başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 3. Kurumsal kiralama ve sanatsal kiralama başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 4. Altın Koltuk başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 5. Loca başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 6. PSM YouTube süreçlerine ilişkin iş birliği başvurularının alınması ve değerlendirilmesi
 7. PSM atölye başvurularının alınması ve değerlendirilmesi

Hukuki Sebebi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2) İnternet sitemize gerçekleştirilen üyelikler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel Veri

 • Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi, doğum tarihi)
 • İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün/hizmet bilgisi, PSM Card numarası bilgisi, iade/değişik bilgisi)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (üyelik şifre bilgisi)

İşlenme Amacı

 1. İnternet sitemize üye olunması,
 2. E-bülten üyelik süreci
 3. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,
 4. PSM Kart tanımlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 5. PSM Kart bakiye yükleme, iptal veya iade işlemlerinin yürütülmesi
 6. Üyelik iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 7. Üyelik kapsamında alınan bilgi güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 8. E-posta veya telefon numarası doğrulama işlemlerinin yürütümü.
 9. Yarışma ve çekiliş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz internet sitemize üye olunması ile sizlere sunulan avantajlardan faydalanmanız amacıyla üyelik sözleşmesi uyarınca işlenmektedir. Açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.

3) Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili bizimle iletişime geçmeniz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel Veri

 • Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)
 • İletişim Bilgisi(e-posta)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün/hizmet bilgisi, iade/değişik bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)

İşlenme Amacı

 1. Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
 2. Müşteri talep ve şikâyetlerinin şirket içi raporlamalarının gerçekleştirilmesi ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi
 3. İletişim süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi

Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetinin sağlanması devamlılığın sağlanması, müşteri kaybının önlenmesi ve yeni müşteri kazanımının önemine binaen Şirketimizin meşru menfaati doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

4) Şirket hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel Veri

 • Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)
 • İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün/hizmet bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)
 • Görsel ve İşitsel Veri (kamera kayıtları)
 • Kimlik Bilgileri
 • Sağlık Bilgileri

İşlenme Amacı

 1. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 2. Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması
 3. Muhasebe, finans ve denetim süreçlerinin yürütülmesi
 4. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 5. Fiziksel Mekân Güvenliği
 6. Acil durumlarda sağlık hizmetlerimizden faydalanmanızın sağlanması,

Hukuki Sebebi

 • Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),
 • Kanun 5 inci maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu),
 • Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi (iş yeri hekimi)

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir;

 • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz;
 • Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz;
 • Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,
 • İş geliştirme ve projelerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan iş ortağı danışmanlık şirketleri;
 • Müşteri kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimiz,
 • PSM atölye sürecinde başvuran adayların paylaştığı kişisel veriler elemeler sırasında program eğitmenlerine,
 • Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.

AÇIK RIZANIZIN VARLIĞI HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞIMI

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda yurtdışında ve/veya yurtiçinde hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, yerleşkemizde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla, çağrı merkezimiz, e-posta; fiziksel ortamda Zorlu Performans Sanatları Merkezimiz tarafından otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Zorlu PSM’nin Levazım Mah. Koru Sok. No:2 PSM/70 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak, zorluyapi.psm@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile info@zorlupsm.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Son güncelleme tarihi: 09.11.2022