ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ ŞUBESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi (“Zorlu PSM”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. 
 

1. İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Zorlu PSM olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için Zorlu PSM içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Zorlu PSM tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Zorlu PSM tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Zorlu PSM’nin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. 
 

2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Zorlu PSM olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için Zorlu PSM içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Zorlu PSM tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının ilgili temini, Zorlu PSM tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Zorlu PSM’nin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Zorlu Holding A.Ş., Zorlu PSM grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. 
 

3. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Zorlu PSM tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  
 

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

haklarına sahipsiniz. 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Zorlu PSM’nin Levazım Mah. Koru Sok. No:2 PSM/70 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Zorlu PSM tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Zorlu PSM’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.