Türkiye'nin Müzik Mirası: Rengim Gökmen
Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yaklaşık 40 yıla yakın hiç sezon atlamadan yönettiniz 10 yıldan uzun süredir de müzik direktörlüğünden sorumlusunuz. CSO’nun gelecek için vizyonu ve misyonu nedir?

Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası iki yüzyıla yaklaşan tarihi ile ülkemizin kültür ve sanat yaşantısında çok önemli bir yer tutmakdadır. Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün kültür ve sanat alanındaki çağdaşlaşma hareketinin simgesi olmuş bir kurumdur. Bu durumun yarattığı yüksek görev bilinci içerisinde Atatürk’ün müzik alanında işaret ettiği, kendi müzik mirasımıza sahip çıkarak çağdaşlaşma hareketinin yaygınlaşması ,yerleşmesi ve daha köklü bir hal alabilmesi bağlamında, Türk eserlerinin icra edilmesi, Türk sanatçısının hem ülkemizde, hem de uluslararası alanda daha çok tanınması, toplumumuzun daha yüksek müzik bilincine ve beğenisine ulaşabilmesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın en önemli misyonu olarak özetlenebilir.  

Müzik alanında hem akademik hem yönetim hem de performans anlamında emek verdiğiniz, köklü bir kariyeriniz var. Türkiye izleyicilerinin klasik müzik ile olan ilişkisini nasıl buluyorsunuz, kariyeriniz süresince nasıl bir değişim, bir süreç gözlemlediniz?

Toplumların gelişim sürecileri içerisinde kültürüne ulaştıkları en son basamak müziktir. Bu anlamda özellikle Cumhuriyet döneminden sonra ülkemizin müzik alanında büyük başarılara imza attığını,çok önemli bestecilerin, icracıların yetiştiğini ve bu alanda önemli kurumlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hatta denebilir ki Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen önem doğrultusunda oluşturulan sanat kurumlarımız ülkemizin çağdaş dünyanın bir parçası olduğunun en önemli göstergeleridir.  

Yurtdışında bazı kurumlar, klasik müziği gençlere sevdirmek ve izleyicilere daha erişilebilir kılmak için bir takım yenilikler getiriyor. Canlı yayınlar, temalı konserler... Doğuş Çocuk Orkestra’sının kurucularından biri olarak böyle yeniliklerin Türkiye’deki karşılığı sizce ne olabilir?

Bilmeliyiz ki klasik müzik olarak adlandırdığımız gerçek evrensel sanat müziği bir eğlence aracı değil, düşünsel bir eylemdir. 
İnsanlardan çaba ister, anlaşılmak için sabır bekler. Ancak insanı düşündürerek geliştiren, yaşama farklı boyut katan diğer sanat dalları gibi, müzikte kültürüne kolay ulaşılabilen bir şey değildir. Bunun için çocuk yaştan müzik beğenisi zevkini geliştirmek eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ileride profesyonel müzikçi olacak çocuklarımızın buluştuğu ve mesleki deneyimlerini geliştiren bir ortam. Ancak bizim müzikçi yetiştirirken dinleyiciyi de eğitmemiz, bilgilendirmeniz müzik beğenisini geliştirmemiz gerekir. Bu dönemlerde bazı yerel yönetimler tarafından çocuklarımıza yönelik, mesleki anlamda olmasa bile, müzik kursları, çocuk orkestraları çok önemli bir işlev yüklenmeye başladılar. Yerel yönetimlerin bu çabalarını takdirle karşılıyorum. Ancak gelecek nesillere daha iyi bir müzik düşüncesi bırakabilmek için,genel eğitim sistemimizde müziğin ve özellikle nitelikli müziğin yerini vurgulamak ve çocuklarımızın eğitiminde bunu çok ağırlıklı kılmak gerekiyor.  

3 Ocak’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan “The Four Italian Tenors - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri” için The Four Italian Tenors ile bir araya gelme fikri nasıl ortaya çıktı? Ve dinleyecileri neler bekliyor? Nasıl bir repertuvar ile karşılarına çıkacaksınız?
 
Dünyadaki bütün orkestraların hemen hemen artık gelenekselleştirdiği, çok geniş kitlelere seslenen yeni yıl konserleri, Türkiye'de de tüm orkestralarımız ve sanat kurumlarımızca gerçekleştiriliyor ve toplumumuz tarafından büyük bir beklentiyle karşılanıyor. Yeni yıl konserleri yalnız klasik müzik izleyicisine değil çok geniş kitlelere hitap eden büyük beğeni ile karşılanan etkinliklerdir. 
Her yeni yıl tüm insanlık için büyük umutlarla gelir. Konser programlarımız bu nedenle aydınlık, umut dolu, mutluluk hissi veren özenle seçilmiş eserlerden oluşuyor. 
Ülkemizdeki yeni yıl konserlerini de yıllar önce ilk defa gerçekleştiren sanat kurumu olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası, Her yıl olduğu gibi bu yılda çok seçkin bir programla, hem Ankara’da, hemde bu yıl ilk defa İstanbul’da ülkemizin artık çok tanınan önde gelen sanat merkezlerinden olan Zorlu PSM' de izleyicilerinin karşısına çıkacak. 
Müzik geleneğinde büyük bir mirasa sahip özellikle, opera gelenekleri tartışılmaz bir ülke olan İtalya’dan gelen dünya çapında dört büyük sesi bu yıl programına aldı orkestramız. Konser programında dünya klasiklerinden çok sevilen eserlerin yanında, opera aryaları, Napolitenler, bazı hafif müzik parçaları olacak. Sanıyorum her zaman rastlanmayacak ölçüde unutulmaz bir gece yaşayacaklar konsere gelenler. 
Bu nedenle klasik konser İzleyicisinden farklı olarak, ilk defa konser izleyecek gençlerin ve çocukların da bu konserden çok büyük zevk alacağını düşünüyorum.

Röportaj: Gözde Tekay