Demos - Açık Çağrı

Sónar+D platformu, yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren firmaların ve profesyonellerin teknolojinin geleceği üzerine beraber fikir yürüttüğü bir platformdur. Sónar+D Demos içim kayıtlarımız başladı!